Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
lek.wet. Irmina Narożnicka    Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek.wet. Ireneusz Miller Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt
mgr inż. Grzegorz Szabla Inspektor Weterynaryjny
Karolina Trochim Kontroler Weterynaryjny
Ilona Bałtowska Referent ds. administracyjno-kadrowych
Paweł Świderski Główny Księgowy
mgr Dagmara Kalita-Ślęzak Księgowa
Tomasz Wardecki Kontroler Weterynaryjny