Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

Harmonogram egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze informuje, że na podstawie § 13 e oraz  § 13p Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  producenci rolni , którzy prowadzą gospodarstwa, w których utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnie mogą otrzymać pomoc finansową. Więcej informacji uzyskacie Państwo w ARiMR


Harmonogram egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego


Uwaga! Zagrożenie ASF! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII w Zielonej Górze poszukuje kandydatek / kandydatów na POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Gorzowie Wielkopolskim


Zarządzenie nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2017 r.


Informacje w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 11 marca 2004 r.


APEL do hodowców drobiu


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze zgodnie z zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii NrGIWbż-500-1/13 z dn. 03.04.2013 r. informuje o wolnych stanowiskach pracy dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki uprawnionych do badania mięsa.


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze zgodnie z zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii NrGIWbż-500-1/13 z dn. 03.04.2013 r. informuje o wolnych stanowiskach pracy dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki uprawnionych do badania mięsa:

1. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
2. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;pobieraniem próbek do badań.

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze poszukuje 1 lekarza weterynarii wolnej praktyki uprawnionego do badania mięsa;

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela ww. powiatowy lekarz weterynarii.


Informacje na temat Gorączki Q


ZARZĄDZENIE W SPRAWIE EGZAMINÓW ZE ZNAJOMOŚCI ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYTWARZANIA PASZ LECZNICZYCH Z PRODUKTU POŚREDNIEGO 2016


UWAGA !!! ZIMĄ PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH


ZARZĄDZENIE W SPRAWIE EGZAMINÓW ZE ZNAJOMOŚCI ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYTWARZANIA PASZ LECZNICZYCH Z PRODUKTU POŚREDNIEGO 2015


OD 15 DO 22 WRZEŚNIA 2014 r. ZOSTANIE PRZEPROWADZONA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH


WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA PROWADZENIA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO W RAMACH DZIAŁALNOŚCI MARGINALNEJ, LOKALNEJ   I OGRANICZONEJ


ULOTKA INFORMACYJNA DLA ROLNIKÓW I HODOWCÓW ZWIERZĄT GOSPODARCZYCH


INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ W SPRAWIE KLASYCZNEGO POMORU ŚWIŃ


POWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA UBOJU TRZODY CHLEWNEJ NA UŻYTEK WŁASNY


POWIADOMIENIE UBÓJ CIELĄT, OWIEC LUB KÓZ