Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZYSUSZE

ogłasza nabór lekarzy wterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu przysuskiego

Nabor_lekarzy_2024.pdf

zal_wyznaczenia_24.pdf


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze

informuje o zbędnych składnikach majatku ruchomego

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

            Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 998), Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze informuje, że dysponuje zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, wyszczególnionymi w załączniku nr 1 niniejszej informacji, przeznaczonymi do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami przedmiotowego rozporządzenia.

                Powyższe jednostki zainteresowane przejęciem zbędnych i zużytych składników majątku proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami §38 ust.4 ww. rozporządzenia.

                W następnej kolejności składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przekazane w formie darowizny jednostkom, o których mowa w §39 ww. rozporządzenia. Zainteresowane jednostki przejęciem zbędnego lub zużytego składnika, proszone są o złożenie wniosku zgodnie z §39 ust. 3 ww. rozporządzenia.

                O przekazaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków, z zachowaniem kolejności wskazanej powyżej.

                Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

                Więcej informacji o zużytych składnikach majątku można uzyskać pod numerem telefonu (48) 6752801 lub e-mail: przysucha@piwprzysucha.pl.

                Wnioski należy składać do dnia 21listopada 2023r.( liczy się data wpływu). Na adres : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha.

Dokumenty do pobrania


Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż samochodu osobowego Hyundai i 10

Dokumenty do pobrania


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze

informuje o zbędnych składnikach majatku ruchomego

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

WYKAZ MIENIA PRZEZNACZONEGO DO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA

 

L.p.

Nr inwentarzowy

Nazwa środka trwałego/środka trwałego w użytkowaniu

Data zakupu

Wartość księgowa brutto

Opis stanu technicznego

1

7/741-3

Samochód osobowy Hyundai i 10

02.12.2010

31 000,00

Pojazd sprawny technicznie, posiada ważne badania techniczne do 16.11.2023 oraz ubezpieczenie komunikacyjne do 25.11.2023, Rok produkcji 2010, przebieg 140000 km, poj. silnika: 1086 cm3, rodzaj paliwa: benzyna.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze

informuje o zbędnych składnikach majatku ruchomego

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

WYKAZ MIENIA PRZEZNACZONEGO DO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA

 

L.p.

Nr inwentarzowy

Nazwa środka trwałego/środka trwałego w użytkowaniu

Data zakupu

Wartość księgowa brutto

Opis stanu technicznego

1

7/741-3

Samochód osobowy Hyundai i 10

02.12.2010

31 000,00

Pojazd sprawny technicznie, posiada ważne badania techniczne do 16.11.2023 oraz ubezpieczenie komunikacyjne do 25.11.2023, Rok produkcji 2010, przebieg 140000 km, poj. silnika: 1086 cm3, rodzaj paliwa: benzyna.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze

informuje o zbędnych składnikach majatku ruchomego

Ogłoszenie


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Przysusze

informuje o zbędnych składnikach majatku ruchomego

Ogłoszenie


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZYSUSZE

ogłasza nabór lekarzy wterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu przysuskiego

Ogłoszenie

Zgłoszenie gotowości

Oświadczenie

Arkusz oceny


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZYSUSZE

ogłasza nabór lekarzy wterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz będących pracownikami innego inspektoratu weterynarii do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu przysuskiego

Ogłoszenie

Zgłoszenie gotowości

Oświadczenie

Arkusz oceny