Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze

Zarządzenie Nr 1/2024

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze

z dnia 11.01.2024 r.

w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Przysusze

Na podstawie:

1) Zarządzenia nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów (M.P. poz. 1189)

2) art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598)

3) § 5 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Przysusze (zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze nr 2/2023, z dnia 05. 07. 2023 r.);

zarządza się, co następuje:

§ 1 .

1. Ustala się od dnia 16 stycznia 2024 r. w każdy wtorek czas pracy urzędu od 7.30 – 18.00

2. Powiatowy lekarz Weterynarii w Przysusze wyznacza pracowników do  pracy we wtorki w godz. od 10.00 do godz. 18.00 na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu organizacji czasu pracy urzędu, który stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W pozostałe dni robocze  godziny pracy urzędu nie ulegają zmianie , pozostają od 7.30 – 15.30.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie od 16 stycznia 2024 r.

Podpisano:

Przysucha, dnia 11. 01. 2024 r.


Rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego


Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze z dnia 3 lipca 2017 r.


Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów


Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 23 grudnia 2016 r.


Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków